97/06/31 شنبه 12:32
پرینت

ثبت آگهی با ربات تلگرامی ویتپو

می توانید با استفاده از ربات تلگرامی ویتپو آگهی خود بدون آنکه به سایت یا اپلیکیشین مراجعه کنید ثبت کنید.

مراحل ثبت آگهی با ربات به قدری ساده است که در 60 ثانیه به اتمام می رسد .

می توانید ربات را به آدرس vitpobot در تلگرام خود جستجو کنید .

 


SecImgSes | Copyright © 2010 - 2018 Vitpo.ir Subset of KA Trade |